Archievenoverzicht

Via Archievenoverzicht komt u in het archiefbeheersysteem van het Gemeentearchief Schiedam. Hier kunt u zoeken naar de archieven en collecties die het...

Beeldbank

Het Gemeentearchief Schiedam bezit een omvangrijke collectie foto's, prentbriefkaarten en tekeningen, waarvan op dit moment ruim 37.000 afbeeldingen...

Bibliotheek

De bibliotheek van het Gemeentearchief is gericht op Schiedam, Schiedammers en archiefonderzoek. De bibliotheek is gratis raadpleegbaar. Uitlenen doen...

Bouwarchief

Wanneer is mijn huis gebouwd of verbouwd? Hoe zag mijn huis eruit? Waarvoor is mijn huis gebruikt? De bouwtekeningen en -vergunningen over de periode...

Krantenbank

Op deze plek kunt u een gedeelte van ons kranten- en tijdschriftenarchief online inzien. De kranten zijn full-text doorzoekbaar; door een willekeurig...

Nadere toegangen

Het Gemeentearchief Schiedam beschikt over een groot aantal nadere toegangen. Nadere toegangen maken een archiefstuk (of verschillende...

Leden van de Schiedamse gemeenteraad

De gemeenteraad van Schiedam is het hoogste orgaan van de gemeente .Om een overzicht te krijgen van alle raadsleden door de jaren heen is in 2010 een...

Akte van het beste kleed

Deze oorkonde is het oudste archiefstuk dat het Gemeentearchief bewaart. Het is een akte waarbij schepenen van 'Nieuwendamme' (Schiedam) besluiten dat...

Kaartboek van Potter

Vrouwe Aleida stichtte in 1276 het Sint-Jacobsgasthuis. Deze instelling had tot taak zieken, armen, bejaarden en pelgrims op te vangen en te verzorgen...

Incunabel Liduina

Eén van de topstukken die het Gemeentearchief Schiedam in bewaring heeft is de incunabel van Liduina, Vita alme virginis Lijdwine geschreven door...

Stadsrecht van Schiedam

Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor een dorp was het krijgen van stadsrechten. Aleida van Henegouwen verleende stadsrecht in 1275. Op deze...

Nog over te brengen archieven

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht hun archieven ouder dan twintig jaar over te brengen naar een openbare...

Literaire lijst na 1991

Sinds de uitgave van ‘Pennevruchten op brandewijn’ uit 1991 is de lijst van literaire vermeldingen van Schiedam uitgebreid. Kent u namen van...