Verslag bijeenkomst Participatietafel 12 mei 2020

Aanwezig:

 • Kopers: Marcel van Henten
 • Woonplus: Eline Busser, Mark Bal
 • Gemeente Schiedam: Erik Veldman, Isabel Vernooij Nijveldt

Verduurzaming Kwetsbare Wijken

De warmtetransitie is een mooie aanleiding om aan de slag te gaan met verschillende opgaven in Groenoord. We hebben dat daarom ook uitgebreid beschreven in de PAW-aanvraag, en leren ook graag van de aanpak van andere gemeenten. En hopen dat onze ervaringen anderen verder helpen.

Gemeente en Woonplus doen daarom mee aan het landelijke programma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform31.
Hiervoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd (nu Webinars). Bewoners zijn van harte welkom om mee te doen, dus mocht je interesse hebben, laat het Isabel Vernooij Nijveldt weten!

Ook interessant is de website van LSA, die bijvoorbeeld ook tips geeft voor participatie in coronatijd en regelmatig webinars organiseert.

Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam Den Haag

Landelijk en regionaal worden de kaders voor de uitwerking van het Klimaatakkoord steeds concreter.
Voor onze regio is het concept van de Regionale Energietransitie Strategie (RES) gedeeld. Hierin staat bijvoorbeeld ook dat we in Zuid-Holland een overschot hebben aan (rest)warmte en een tekort aan elektriciteit. Dat wisten we ook uit andere onderzoeken, vandaar dat we voor Groenoord inzetten op een warmtenet in plaats van bijvoorbeeld warmtepompen of waterstof. De gemeente bereidt een zienswijze voor als reactie. Korte toelichting (die ook naar de gemeenteraden is gestuurd): https://vimeo.com/410541526

De onderliggende stukken zijn te vinden: https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/documenten/

En ook een interessant stuk over de verschillende energiebronnen die beschikbaar zijn in Zuid-Holland, incl bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toepassing (en kostenplaatje) van waterstof: https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/04/Achtergrondnotitie-duurzame-brandstoffen_17042020.pdf

Subsidies

Haalbare en betaalbare warmtetransitie

 • Om de overstap naar het warmtenet voor zowel huurders als kopers haalbaar en betaalbaar te maken, zijn we in onderhandeling met Eneco over een woonlastenneutraal aanbod.
 • Daarnaast wordt – zowel door de gemeente als bij provincie en het Rijk- gewerkt aan financieringsarrangementen. Bij de offline bijeenkomst van 30 juni hopen we hier meer over te kunnen vertellen.

Communicatie

Vorige bijeenkomst hebben we ook uitgebreid gesproken over communicatie.

 • De 1e eigen nieuwsbrief is uit, deel ‘m gerust via Facebook, Twitter etc.
 • We kregen net de tip om een ‘deelknop’ onderaan berichten te zetten èn te zorgen voor een makkelijke ‘doordeeltekst’ voor social media. Daar gaan we dus mee aan de slag!
 • Ook zijn we de FAQ op de website aan het updaten. De uitleg over ‘waarom geen waterstof’ en ‘waarom een warmtenet’ gaan daar ook een plekje op krijgen. Zodat niet iedereen de hele PAW-aanvraag door hoeft te lezen of dat brandstoffenstuk van de RES.
 • De nieuwsbrief van mei komt er al bijna weer aan en ook de volgende editie van Groenoord Magazine.
 • Voor het offline bewonersblad Urlusplein is uitgelegd hoe de warmtetransitie daar gaat verlopen en hoe het ook woonlastenneutraal kan zijn
 • Daarnaast hebben Eline en Isabel een interview gedaan voor Warmtenetwerk.nl en zijn er 2 artikelen verschenen bij Aedes, waarvan 1 online en 1 offline.

Vervolgafspraken

 • 16 juni is de eerstvolgende online Participatietafel.
 • 30 juni is de eerstvolgende offline bijeenkomst. De modelwoning is helaas niet anderhalvemeter-proof, dus we gaan naar de Oude Bieb op het Stadserf.

En voor de mensen die graag nu al (verder) aan de slag willen met energiebesparing: je kunt nog gebruik maken van de 90,- korting op energiebesparende maatregelen. Er zijn al 700 pakketten verstuurd, dus wacht vooral niet te lang…