Verslag bijeenkomst Participatietafel 16 juni 2020

Aanwezig:  

 • Bewoners: Jan van Oossanen, Marcel van Henten, Michel de Heer, Arthur van Hienen, Walther van Houten, Jan Willem vd Marel, Ton Bosma,
 • gemeente & Woonplus: Mark Bal,Isabel Vernooij Nijveldt, Lotte Nieuwschepen (gastspreker)

Onderwerpen

 • Presentatie Lotte Nieuwschepen & gesprek over energietransitie als vliegwiel voor koppelkansen rond gezondheid en evt andere onderwerpen.
 • Geen inhoudelijke link tussen warmtetransitie en gezondheid, maar wel logisch dat als je aan de slag gaat met de openbare ruimte dat je dan gelijk aanvullende dingen doet (projectmatig gezien)
 • Onduidelijkheid over uitvoering en kosten geeft stress en daarmee negatieve gevolgen op gezondheid bewoners: "het gaat wel gebeuren, maar hoe dan en wanneer dan"
 • Gas=verbrandingstoestel, als je minder/geen verbranding meer hebt in je omgeving heb je minder CO2 uitstoot en ook schonere lucht

Jan van Oossanen en Walther van Houten waren bij de bewonersworkshop 

 • Kansen: 
 • Schiedam waterklaar
 • Zuidkant: stukje verdienmodellen
 • Gekleurde fietspad (benoemd als oversteek)
 • Avond-OV (mobiliteitsvisie?) [Groenoord, Woudhoek) --> ringlijn met kleinere busjes (vgl Trevvel)
 • Belang Landvreugd voor de wijk, zeker tussen de hoogbouw in zuidelijke deel --> hoe zit het met verzekeringsgeld na brand en ruimte om hiervan (een deel van) de verbouwing te financieren?
 • Leer-werktraject verbouwing zelf
 • Ontmoetingsruimte/informatiecentrum energietransitie

Uitvalsbasis sociale initiatieven van/voor de wijk

 • Zeer belangrijk om ook die sociale koppelkansen mee te pakken, alleen zit er ook veel emotie en stress in het hele verhaal --> vraagt goede communicatie over wat je van plan bent in kader van gezondheid en logische structuur [ook verschil tussen verschillende groepen].
 • Volgorde persoonlijke gezondheid, omgevingsgezondheid, landelijke gezondheid --> basis is dat mensen goed geïnformeerd zijn en weten waar ze aan toe zijn --> ontzorgen en helder, reëel beeld geven van consequenties en dan pas ruimte bij mensen om buiten eigen situatie te kijken
 • Gesprek aardgasvrij/aardgasvrijready en ontwikkelingen Warmtetransitieplan, wat mag/moet je als bewoner. Het SOBO moet goed uitleggen dat het geen verplichting is en dat het geen gasverbod is maar energietransitie.
 • Aardgasvrij maken van woningen is op dit moment niet verplicht, dus het is een vrijwillige keuze; ook wat betreft alternatieve warmtebronnen. 
 • Wel: gekwalificeerde meerderheid bij huurders en VvE (70%)
 • NB. Grootste aandeelhouder/eigenaar mag geen machtsmisbruik uitoefenen 
 • Transparantie houden en bevestigde informatie delen
 • Zorgpunt GBG: hoe zit het nu met de kosten
 • Wat zijn de alternatieven, bijvoorbeeld H2 en infraroodpanelen, duurzame gassen door bestaande leidingen

Isolatie - hoe zit dat nu?

 • Scepsis mbt aardgasvrij gaan (landelijk) --> wat betekent dit voor Schiedam
 • Vraag & Antwoord: belangrijk om te doen en ook om te zeggen als je iets nog niet weet --> behoefte aan tijdlijn die aangeeft waar zijn we nu en waar gaan we naar toe (en geef aan wat al vast staat en wat nog onduidelijk is)
 • Noem ook de positieve dingen waar je over mee kunt denken (koppelkansen)
 • Hou rekening met zorgen die mensen hebben en probeer vaagheden te vermijden en onzekerheid te voorkomen
 • Neem ook participatie en communicatie mee in je tijdlijn

Bewonersbijeenkomst in september en andere communicatie/participatie tot eind dit jaar

 • 30 juni: bijeenkomst op Stadserf
 • gesprek aardgasvrij/aardgasvrijready en ontwikkelingen Warmtetransitieplan, wat mag/moet je als bewoner 
 • Vragen nav DWA-rapporten (worden toegestuurd voorafgaand aan het overleg)
 • Begin september: bewonersbijeenkomst Groenoord. 
 • Stadserf Warmtetransitievisie --> liefst eerst bewoners Groenoord informeren.

Besluitvormingsmomenten gemeente (communicatie & participatie nog plannen & organiseren in overleg met Participatietafel)

 • 9/9 Stadserf 
 • 15/9 (1e lezing) B&W 
 • 22/9 B&W
 • 30/9 Agendacie
 • …    Beeldvormende avond / Reactie van de Fracties etc. 
 • 27/10 Raadscie
 • 3/11 Raad
 • 10/11 B&W
 • 17/11 Agendacie
 • …     Beeldvormende avond / Reactie van de Fracties etc.
 • 8/12 Raadscie
 • 15/12 Raad